Αποτελέσματα δοκιμών

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Βάσει της περιοχής
Βάσει της δραστικής ουσίας
Βάσει του εχθρού
 
Για να δείτε τα αποτελέσματα από τις 70 καταχωρημένες μελέτες στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα στην αριστερή πλευρά για να κάνετε αναζήτηση με τα κριτήρια που θέλετε.
Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa