Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:70)
ID TU115
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Tetranychus urticae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ PCR-based assay
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Municipality of Agios Nikolaos (Sisi)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Apr 2011
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ leaf sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Rosaceae
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ θερμοκήπιο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους