Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:70)
ID TU116
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Tetranychus urticae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ PCR-based assay
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ [Former] Municipality of Kyparissia (Terpsithea)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Sep 2011
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ leaf sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Phaseolus vulgaris
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ υπαίθρια
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους