Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:70)
ID TU122
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Tetranychus urticae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ PCR-based assay
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ [Former] Municipality of Nafplion (Nafplio)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Oct 2011
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ leaf sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Cucurbita pepo
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ υπαίθρια
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους