Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:70)
ID TU125
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Tetranychus urticae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ PCR-based assay
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ [Former] Municipality of Asterousia (Asimi)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Oct 2011
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ leaf sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ -
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ υπαίθρια
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους