Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:70)
ID TU180
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Tetranychus urticae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ PCR-based assay
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Municipality of Aigialeia (Elaiwnas)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Sep 2014
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ leaf sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Rosaceae
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ θερμοκήπιο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους