Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:70)
ID TU191
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Tetranychus urticae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ PCR-based assay
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ [Former] Municipality of Heraklion (Crete) (Voutes)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Feb 2015
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ leaf sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Solanum lycopersicum
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ θερμοκήπιο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους