Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:91)
ID P1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Echinochloa oryzicola
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ morphological examination
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Thessaloniki Peripheral Unit
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2012
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ collection by hand
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Oryza sativa
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ υπαίθρια
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους  
imazamox -
penoxsulam -
bispyribac-sodium -