Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:91)
ID P5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Echinochloa oryzicola
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ morphological examination
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Aitolia kai Akarnania Peripheral Unit
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2012
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ collection by hand
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Oryza sativa
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ υπαίθρια
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους  
imazamox -
penoxsulam -
bispyribac-sodium -