ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Βάσει του έτους δημοσίευσης
Βάσει της περιοχής
Βάσει της δραστικής ουσίας
Βάσει του εχθρού
 
 
Υπάρχουν 70 μελέτες καταχωρημένες στη βάση δεδομένων.

Δείτε τη λίστα με όλες τις μελέτες ή χρησιμοποιήστε τα φίλτρα στην αριστερή πλευρά για να κάνετε αναζήτηση με τα κριτήρια που θέλετε.
Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa