Εφαρμογή μοριακών διαγνωστικών για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας στα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα.
Συγγραφείς: John Vontas
Δημοσίευση: 2019
Εχθροί: Bactrocera oleae
Δραστικές ουσίες:
Σημείωση: Ο χάρτης εμφανίζει κατα προσέγγιση το σημείο της τοποθεσίας συλλογής ενός δείγματος.
ανθεκτικό ανθεκτικό
πιθανώς ανθεκτικό πιθανώς ανθεκτικό
ευαίσθητο ευαίσθητο
- -
Εχθρός: Bactrocera oleae
IDΕΤΟΣΤΥΠΟΣΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Arcadia18 2018 αγρού Arkadia Peripheral Unit Olea europaea δενδροκομίο
Larissa18 2018 αγρού Larisa Peripheral Unit Olea europaea δενδροκομίο
Lassithi18 2018 αγρού Lasithi Peripheral Unit Olea europaea δενδροκομίο
Messinia18 2018 αγρού Messinia Peripheral Unit Olea europaea δενδροκομίο
Chania18 2018 αγρού Chania Peripheral Unit Olea europaea δενδροκομίο
Rethimno18 2018 αγρού Rethymno Peripheral Unit Olea europaea δενδροκομίο
Irakleio18 2018 αγρού Irakleio Peripheral Unit Olea europaea δενδροκομίο
Trifilia18 2018 αγρού Municipality of Trifylia Olea europaea δενδροκομίο
Fthiotida18 2018 αγρού Fthiotida Peripheral Unit Olea europaea δενδροκομίοΈκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
H επικαιροποίηση των δεδομένων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» (MIS 5002469) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
espa
Περιοχή
Δραστική
Εχθρός
Αναζήτηση ...